"; echo ""; echo "Platby solidnidovolena.cz"; echo ""; echo ""; //echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; //echo "
"; //echo ""; // echo "
"; // echo ""; echo "
"; echo "

"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo "
"; //$rez_cislo = $_REQUEST['rez_cislo']; $url1 = explode ("=", $_SERVER['HTTP_REFERER']); $rez_cislo = $url1[1]; $pokyny = $url1[2]; if ($rez_cislo != "") { $query = "SELECT o.*, k.jmeno, k.prijmeni, k.email, UNIX_TIMESTAMP(o.termin_od) as termin_od, UNIX_TIMESTAMP(o.termin_do) as termin_do, "; $query .= "UNIX_TIMESTAMP(o.zaloha_splatnost) as zaloha_splatnost, UNIX_TIMESTAMP(o.doplatek_splatnost) as doplatek_splatnost "; $query .= "FROM $table o "; $query .= "JOIN klient k ON k.id_klient = o.id_klient "; $query .= "WHERE (o.rez_cislo='$rez_cislo' OR o.v_symbol='$rez_cislo' OR o.v_symbol_doplatek='$rez_cislo')"; //echo $query; $order = mysqli_query ($conn, $query); if (mysqli_num_rows($order) == 0) { echo "
Zadan?rezerva???slo neexistuje!
"; } else { $result = mysqli_fetch_array($order); if ($pokyny == 1) { // potvrzeni pokynu k zajezdu echo "
Děkujeme za využití služeb CA Solidní dovolená
Tímto jste potvrdili převzetí cestovních pokynů.
"; } if ($result['zaloha_uhrazena'] == "Ano") { $vs = $result['v_symbol_doplatek']; } else { $vs = $result['v_symbol']; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if ($result['zaloha'] > 0) { echo ""; } if ($result['doplatek'] > 0) { echo ""; } $cena = $result['zaloha'] + $result['doplatek']; echo ""; echo "
Rezervační číslo:".$result['rez_cislo']."
Jméno, příjmení:".$result['jmeno']." ".$result['prijmeni']."
Pořádající CK:".$result['ck']."
Destinace:".$result['destinace']."
Hotel:".$result['hotel']."
Termín:"; if ($result['termin_od'] > 0) { echo date("j.n.Y",$result['termin_od']); } if ($result['termin_do'] > 0) { echo " - ".date("j.n.Y",$result['termin_do']); } echo "
Variabilní symbol:".$vs."
Záloha:".$result['zaloha'].",- Kč"; if ($result['zaloha_splatnost'] > 0) { echo ", splatnost: ".date("j.n.Y",$result['zaloha_splatnost']); } echo "
Doplatek:".$result['doplatek'].",- Kč"; if ($result['doplatek_splatnost'] > 0) { echo ", splatnost: ".date("j.n.Y",$result['doplatek_splatnost']); } echo "
Cena:".$cena.",- Kč
"; echo "

"; if ($result['zaloha_uhrazena'] == "Ano" and $result['uhrazeno'] != "Ano" and $result['zaloha'] != 0) { echo "
Máte uhrazenou zálohu, doplatek můžete uhradit níže.
"; } else if ($result['uhrazeno'] == "Ano") { echo "
Vaše rezervace je již v pořádku uhrazena.
"; } else { echo "
Vaše rezervace ještě nebyla uhrazena, zaplatit ji můžete níže.
"; } if ($result['uhrazeno'] != "Ano") { // neni zaplaceno, zobraz odkazy echo "

"; /*echo "
"; echo "Zp?sob platby: "; echo ""; echo "
";*/ echo "
"; // style='display:none;' echo "

"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
Komerční banka:35-8761700227/0100
Fio banka:2100290403/2010(platba v Kč)
Fio banka:2100290403/8330(platba v eurech ze Slovenska)

Variabilní symbol:".$vs."
"; echo "
"; /* echo ""; */ } if ($pokyny == 1) { // uzavrit pouze, kdyz prichazi z potvrzeni pokynu k platbe mysqli_query ($conn, "UPDATE obch_pripad SET status='Uzav?eno' WHERE rez_cislo='$rez_cislo'"); // uzavreni pripadu } } } echo "
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; ?>